Okres ciąży i okołoporodowy – w czym może pomóc psycholog?

Jest to czas intensywnych przemian biologicznych i psychicznych, zachodzących u kobiety m.in obaw o przebieg ciąży i porodu. Jest to trudny czas szczególnie, kiedy jest to pierwsza ciąża lub kobieta przezywała problemy z zajściem w ciążę, poronienia. Dlatego ważna jest szczególna troska o kobietę, jej relację z partnerem i pomoc w nawiązywaniu więzi z dzieckiem. Zajmuje się tym psychologia okresu ciąży czyli prenatalna.

Zmiany charakterystyczne dla okresu ciąży i porodu związane z przemianami emocjonalnymi i hormonalnymi to m.in:

 • męczliwość, trudności w skupieniu się
 • strach i obawy
 • potrzeba bliskości emocjonalnej i fizycznej partnera.

Niepokojące stany emocjonalne, w których pomocny jest psycholog:

 • diagnozie i pomocy psychologicznej zaburzeń nastroju: smutku poporodowego tzw. baby blues, depresja poporodowa, psychoza poporodowa,
 • w emocjonalnym przygotowanie do porodu.

W czym może być przydatny psycholog:

 • konflikty w parze.
 • długotrwała niechęć do seksu po zakończeniu połogu,
 • zamykanie się w sobie,
 • długotrwałe trudności ze snem,
 • brak zorganizowania działania,
 • drażliwość, wybuchy złości,
 • narastający lęk,
 • nasilająca się obawa o dziecko- kobieta nie wierzy w swo­je możliwości w wychowywaniu dziecka, mogą pojawiać się myśli natrętne i wyobrażenia o śmierci dziecka,
 • nadmierne skupienie na ciele,
 • zmęczenie, rozdrażnienie, brak energii, niemożność podjęcia decyzji,
 • narastający smutek, płaczliwość, uczucie pustki, zobojętnienie wobec bliskich,,
 • dostarczeniu wiedzy o radzeniu sobie w roli matki/ ojca oraz radzenia sobie ze stresem z tym związanym,
 • nauczeniu się rozwiązywania konfliktów w związku ( te nierozwiązane mogą wrócić ze zdwojoną siłą po narodzinach dziecka),
 • zbudowaniu wsparcia ze strony najbliższych- rodzina, znajomi ( jak podzielić role i informować o potrzebach)
 • przepracowaniu ewentualnych utrat poprzednich ciąż, aby zmniejszyć obawy o przebieg obecnej ciąży ( najlepiej zająć się tym przed planowaniem kolejnej ciąży,  jeśli nie było to zakres pracy terapeutycznej warto ustalić dostosowując do bieżących potrzeb)
 • kształtowaniu się prawidłowych relacji z dzieckiem oraz pomiędzy parą rodziców.

Częstotliwość spotkań z psychologiem:

 • Jeśli problem nie dotyczy wieloletniego konfliktu w parze wystarczające może być kilka spotkań o charakterze porad psychologicznych.

Kto może w nich uczestniczyć?

 • W zależności od problemu i potrzeb można zaplanować spotkania: indywidualne dla kobiety, jej partnera i wspólne dla pary.

Jakie mogą być korzyści:

 • brak chaosu i wsparcie kobiety ze strony partnera,
 • radzenie sobie z konfliktami i wsparcie wzajemne partnerów,
 • umiejętność budowania poczucia bezpieczeństwa u noworodka oraz więzi z nim,
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie zmian nastroju po porodzie,
 • zbudowanie konstruktywnego wsparcia rodziny i znajomych,
 • świadomość i wyeliminowanie niekorzystnych nawyków czy przekonań wyniesionych z rodzin pochodzenia małżonków. Nieuświadomione mogą psuć relację partnerów między sobą oraz szkodzić budowaniu więzi z dzieckiem np. „dziecka nie wolno kołysać”, ” musisz dać radę sama, skoro ja mogłam to i Ty możesz”, ” mężczyzna nie jest potrzebny tak małemu dziecku, bo nie karmi”,
 • budowanie satysfakcjonującego życia rodzinnego.