Zespół

Jesteśmy współpracującym ze sobą zespołem doświadczonych specjalistów: psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Łączą nas zasady odpowiedzialności, troski o pacjenta oraz zaangażowania w jego skuteczne leczenie. Naszym priorytetem jest dobro człowieka, wsparcie go w uwolnieniu od cierpienia, bezradności i chaosu. Skupiamy się na osobie aktywnie i plastycznie dostosowując metodę pracy do jej indywidualnych trudności i potrzeb  Zachęcamy osoby do wspólnego odkrywania źródeł problemu. Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy regularnie superwizując własną pracę u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , a także ustawicznie doskonaląc się poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz zapoznając się z najnowszymi pozycjami z literatury kierunkowej.

Jadwiga Wojnicka

Jadwiga Wojnicka – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  pracująca z osobami dorosłymi. Założycielka Centrum. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletniego kursu  Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Terapii Psychodynamicznej Laboratorium Psychoedukacji. Dyplomowany psychoterapeuta Psychoterapii opartej mentalizacji MBT stopień 1 i 2 akredytowanej przez Anna Freud Center. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z Psychodietetyki w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała podczas pracy na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, jak również w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami w Krakowie i Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym Vadimed. Prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną, diagnostykę psychologiczną jak i konsultacje szpitalne. Pracowała w interdyscyplinarnym zespole specjalistów. Prowadzi psychoterapię indywidualną. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości. Prowadzi psychoterapię szkoleniową dla adeptów psychoterapii.

Ewa Dereszak-Kozanecka  – doświadczony psychiatra z wieloletnim stażem.

Izabela Matysek – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr certyfikatu 273, asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy, uczestnik kształcenia w zakresie hipnozy analitycznej u Wernera Meinholda. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów odbyła staż w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologii w Warszawie, gdzie w roli obserwatora uczestniczyła w psychoterapii grupowej osób dorosłych. Przygotowując się do specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej odbyła też staże: w Oddziałach – Depresyjnym i Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrycznej, w Klinice Neurologii i Klinice Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Klinice Chorób Serca Szpitala im. Jana Pawła II i w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Toksykologii w Krakowie, gdzie zajmowała się diagnozą osób po próbach samobójczych, zatruciach CO i zatruciach przemysłowych . Następnie przez kilka lat w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie pracowała jako psychoterapeuta prowadząc diagnozę, psychoterapię grupową i indywidualną, zajęcia z psychopatologii nerwic dla studentów Wydziału Lekarskiego CMUJ, zajęcia fakultatywne z psychoterapii dla studentów medycyny i psychologii oraz kursy dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równolegle w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła zajęcia z psychoterapii dla studentów resocjalizacji i nauczania początkowego. Później jako pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego Pro Vita zajmowała się diagnozą oraz psychoterapią grupową i indywidualną osób dorosłych. Od kilku lat jest zatrudniona w Centrum Medycznym Vadimed, gdzie prowadzi  diagnozę i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Od 2008 roku ma własny Gabinet Psychoterapeutyczno-Psychologiczny.

Sylwia Miotk-Sokołowska – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz czteroletniego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz licznych szkoleń doskonalących umiejętności diagnozy psychologicznej. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment, poprawiającej funkcjonowanie poznawcze oraz zwiększającej potencjał do uczenia się. Instruktor metody Golden Five, kursu modułowego dla kadry nauczycielskiej. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Vadimed w Krakowie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par oraz diagnozę psychologiczną. Ponadto, z uwagi na pracę w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, gdzie pełni obecnie również funkcję zastępcy dyrektora (a wcześniej w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie oraz Centrum Trampolina w Wejherowie) zdobyła doświadczenie w pracy z nauczycielami i rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą (zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli).

Jolanta Rączka – certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), psycholog, seksuolog. Ukończyła psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kurs oparty był o teorię psychodynamiczną, systemową i humanistyczną. Ukończyła dwuletnie szkolenie I stopnia psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. W 2018 roku ukończyła podyplomowe studia na kierunku Seksuologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w trakcie staży w Ambulatorium Terapii Rodzin Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poradni Leczenia Nerwic przy ul. Lenartowicza, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym przy pl. Sikorskiego. Przez okres czterech lat pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ w Proszowicach. Od kilku lat pracuje w Poradni Psychologicznej i Psychiatrycznej Centrum Medycznego Vadimed. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie uczestniczy w konferencjach, warsztatach i szkoleniach by podnosić swoje kwalifikacje. Ma wieloletnie doświadczanie w diagnozie psychologicznej, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i poradnictwie psychologicznym.

Karolina Socha – psycholog oraz psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (ośrodek akredytowany przez EAGT – European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) i PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyła staż psychoterapeutyczny w Zakładzie Psychoterapii w Poradni Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Oddziale Psychiatrii Dorosłych. Współpracowała m.in. z Poradnią Psychoneurologii Wieku Rozwojowego w Krakowie, w której prowadziła terapię indywidualną oraz grupową. Współpracując z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej NZOZ Pasternik zdobywała doświadczenie w diagnozie oraz terapii osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne.
Pracuje w ramach podejścia terapeutycznego Gestalt, które należy do grupy terapii humanistyczno-egzystencjalnych. Ceni w swojej pracy budowanie żywej i szczerej relacji z Klientem. W trakcie indywidualnych sesji terapeutycznych ważne są dla niej autentyczne spotkania oparte na uważności, przebiegające w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Jest to przestrzeń, która wspiera proces odkrywania, poznawania, wyrażania siebie oraz poszerzanie świadomości własnych wyborów życiowych i wartości. Taką przestrzeń pracy pragnie stworzyć w gabinecie. Prowadzi psychoterapię dla osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych, cierpią z powodu swojej egzystencji, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych.