Oferta

  • Konsultacje i leczenie psychiatryczne.
  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par.
  • Konsultacje psychologiczne (w tym porady psychologiczne i interwencję kryzysową) i konsultacje psychodietetyczne.
  • Diagnozę psychologiczną – testy psychologiczne (w tym opiniowanie – dla ZUS, Zespołów ds. Orzekania o niepełnosprawności, lekarzy, przede wszystkim neurologów, psychiatrów i geriatrów):
    • diagnozę osobowości (MMPI-2, NEO-FFI, EPQ-R, KKS, ACL, CISS, DINEMO, FCZ-KT, IVE, STAI, PTS),
    • diagnozę funkcji poznawczych, m. in. inteligencji, pamięci, uwagi, również u osób z podejrzeniem zespołów otępiennych (m.in. MMSE, DUM, WAIS-R, Test Matryc Ravena, CFT 20-R, Test Sortowania Kart z Wisconsin – WCST).

Nie oferujemy naszych usług za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów takich jak Skype, Hangouts, Gadu-Gadu, Telegram itp.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.