Do kogo się zgłosić?

Jeśli czujesz potrzebę skonsultowania doświadczanych przez siebie trudności, a nie wiesz do którego specjalisty powinieneś się zgłosić – mamy nadzieję, że pomocne będzie poniższe rozróżnienie obszarów naszych działań.

Psychiatra — absolwent studiów medycznych, specjalista psychiatra. Zajmuje się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz diagnozując pacjenta ma możliwość wsparcia farmakologicznego – przepisuje potrzebne leki. Jest też specjalistą, który, gdy wymaga tego stan zdrowotny pacjenta, może wypisać zwolnienie lekarskie.

Psycholog — absolwent pięcioletnich magisterskich studiów psychologicznych. Zajmuje się diagnozą – oceną stanu psychicznego na podstawie wywiadu, obserwacji i testów psychologicznych. Oferuje również pomoc psychologiczną w formie poradnictwa i interwencji kryzysowej. Nie ma uprawnień do wystawiania zwolnień lekarskich i przepisywania leków.

Psychoterapeuta — to osoba z wykształceniem wyższym (psycholog, psychiatra, pedagog lub innym kierunkowym), która ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje wykorzystując techniki psychoterapeutyczne dostosowane do rodzaju zaburzenia. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Psychodietetyk — osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Obszarem zainteresowania psychodietetyka jest psychologia jedzenia, nawyków i trudności jakie w tej sferze przeżywają ludzie. Psychodietetyk towarzyszy klientowi w procesie, która ma na celu zmianę nawyków żywieniowych, jak i innych związanych z jego zdrowiem i dobrostanem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem oraz ofertą.