Komu pomagamy

Pomagamy osobom cierpiącym z powodu:

 • objawów lękowych (uczucia napięcia, niepokoju, fobii, odczucia fizyczne spowodowane stresem: kołatanie serca, przyspieszony oddech, ucisk w gardle, ścisk żołądka nie spowodowane chorobą somatyczną),
 • depresji: uczucie ciągłego smutku i przygnębienia, braku radości z życia, trudności z przeżywaniem pozytywnych emocji,
 • choroby psychicznej (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia będące skutkiem urazu),
 • bezsenności i zaburzeń snu,
 • zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym,
 • następstw urazów mózgowych, udarów,

oraz innych problemów, takich jak:

 • trudności w relacjach: powtarzające się wzory relacji, które nie są satysfakcjonujące, trudności w zawieraniu i utrzymywaniu długotrwałej relacji, trudności w relacjach w pracy,
 • trudności w zrozumieniu siebie, swoich uczuć i reakcji,
 • nadmierne przejmowanie się wszystkim, częste odczuwanie wstydu, strachu,
 • brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości,
 • kryzysy życiowe, ekspozycja na długotrwały stres,
 • przeżyte traumy,
 • trudności i kryzysy w związkach, kryzysy rodzinne,
 • problemy wychowawcze z dziećmi, zwłaszcza będącymi w okresie dorastania.

Nie pracujemy z osobami:

 • uzależnionymi,
 • stosującymi przemoc fizyczną lub psychiczną,
 • skierowanymi na leczenie przez sąd.

W stosunku do osób z powyższymi problemami konieczna jest realizacja specjalistycznych, całościowych programów terapeutycznych. Chętnie udzielimy informacji o miejscach, w których wyżej wymienioną pomoc można uzyskać.