Jak znaleźć dobrego psychoterapeutę?

Wybranie odpowiedniego terapeuty  w istotny sposób wpływa na skuteczność terapii. Poniżej znajdziesz kilka cennych wskazówek dotyczących takiego wyboru, jak również informacje o samym procesie psychoterapii.

Powinna to być osoba:

 1. Psycholog, pedagog (po studiach magisterskich 5 letnich) lub psychiatra.

 2. Z ukończonym 4 letnim szkoleniem całościowym z psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne.

 1. Posiadająca zaświadczenie o ukończeniu w/w szkolenia.

 2. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego.

 3. Stosuje podejście teoretyczne/ metody terapeutyczne mające skuteczność udowodnioną naukowo (czyli takie, które zawarte są w w/w kursach: psychodynamiczne, systemowe, poznawczo- behawioralne, humanistyczne)

 4. Informuje o tym, na czym polega terapia oraz jakimi metodami w pracy się posługuje.

 5. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego.

 6. Pracuje pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego (superwizja to rodzaj merytorycznej narady nad przebiegiem psychoterapii).

 7. Odbywa szkolenia zawodowe.

 8. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w psychoterapii.

 9. Współpracuje z lekarzem psychiatrą w razie potrzeby związanej ze stanem psychicznym pacjenta( w przypadku stwierdzonej choroby psychicznej, w nagłych sytuacjach kryzysowych wywołujących stan psychiczny znacznie utrudniający funkcjonowanie, potrzeba diagnozy stanu psychicznego i somatycznego)

 10. Odpowiada na Pani/ Pana pytania np. dotyczące wykształcenie, zasad pracy.

 11. Czujemy porozumienie, choć pierwsze spotkania przeważnie wymagają oswojenia się z nową osobą.

PSYCHOTERAPIA

PO STRONIE TERAPEUTY są:

 • informacje o zasadach terapii, metodzie i potencjalnych trudnościach związanych z etapami terapii,
 • współpraca z klientem/ pacjentem w zakresie problemów ustalonych w kontrakcie ( od niej zależą efekty terapii),
 • zadawanie pomocnych pytań,
 • przekazywanie przemyśleń i komentarzy,
 • rozumienie klienta i pomoc w zyskaniu szerszego spojrzenia na problem,
 • uwalnianie od trudnych przeżyć i pomoc w poszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z nimi.

PO STRONIE KLIENTA/PACJENTA są:

 • szczerość,
 • otwarte komunikowanie wszelkich trudności związanych z terapią, osobą terapeuty, konkretnymi spotkaniami, zachowaniami, komunikatami zachodzącymi na sesji oraz zachodzących w myślach i przeżyciach klienta pomiędzy spotkaniami w codziennym życiu,
 • aktywna współpraca tj. włączanie się w pracę nad swoim problemem zawartymi w kontrakcie terapeutycznym,
 • praca nad sobą podczas Sesji (spotkania) i również pomiędzy sesjami, co powoduje odzyskiwanie wpływu na swoje życie oraz okazje do doświadczania nowych zachowań/przeżyć/ relacji w realności życiowej,
 • regularne obecności na sesjach, co pomaga w budowaniu owocnej relacji terapeutycznej oraz tworzy proces stopniowych zmian.

Opracowała Monika Hohol – Cieślak